29 septembris, 2006

Popularitātes koridori

Analizējot 3 jaunākās LF, un 2 jaunākās SKDS aptaujas, un pielietojot iepriekšminēto korelēšanas principu, kā arī kļūdas koridoru, iegūstam šādus atbalsta koridorus:

ZZS 12,5 - 24,4 %
TP 10,4 - 20,6 %
PCTVL 8,9 - 17,2 %
JL 7,6 - 21,0 %
TB/LNNK 5,5 - 10,9 %
LPP/LC 3,4 - 9,8 %
LSDSP 3,4 - 6,6 %
SC 2,9 - 9,1 %

citas, nepārvarot 5% barjeru (kopā)
7,4 - 18,1 %

kopā 62,0 - 137,8 %


Kā redzams apmēram 38% vēlētāju ir t.s. "svārstīgie"
Savukārt drošas partijas var būt (kopā) par 62% vēlētāju izvēli.